Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Rosids - Сарнайтан - Rosids - Розовые
Багийн нэр: Fabales - Буурцагтан - Legumes - Бобовые
Овгийн нэр: Fabaceae - Буурцагтан - Legume family - Бобовые
Төрлийн нэр: Oxytropis - Ортууз
Зүйлийн нэр: Oxytropis mongolica - Монгол ортууз - О.монгольский
Үндсэн шинж, монголоор: 30 см хүртэл өндөр, олон наст өвслөг ургамал. Навчис тойруулган, нийлмэл, 20-30 см урт, эсгийрхэг цагаан үслэгтэй. Навчинцар нэг тойруулгандаа 2-6-аар байрладаг, зууван юм уу өндгөрхүү, 5-9 мм урт, 1-3 мм өргөн. Цоморлиг хоолойрхуу. Үрэвч болон буурцаг үсэрхэг. Буурцаг хагас хоёр үүртэй.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herbs up to 30 cm tall. Leaves verticillate, 20-30cm long, white tomentose. Leaflets in verticils by 2-6, ovals or ovate; 5-9 mm long, 1-3 mm wide. Verticils irregularly arranged. Calyx tubular. Ovary and legumes pilose. Legumes semibilocular.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ч. Санчир (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн), Ж. Оюумаа (Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Nyambayar (National University of Mongolia), Ch. Sanchir (Institute of Botany, MAS), and J. Oyumaa (Mongolian Environmental Civil Council).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Дарьханд (Ховд Их Сургууль), С.Бахман (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи), Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Zumberelmaa (Institute of Botany, MAS), D. Darikhand (Khovd University), S. Bachman (Royal Botanic Gardens Kew, UK), and B. Bat-Enerel (National University of Mongolia).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B2ab(iii,iv)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээ тодорхойгүй. Энэ зүйлд нүүрлээд буй бодит аюул занал бол мал бэлчээрлэлтийн нөлөөгөөр амьдрах орчин доройтох, уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагавраар ган гачиг тохиолдох давтамж болон үргэлжлэх хугацаа нэмэгдэж буй явдал юм. Эдгээр шалтгааны улмаас тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ буурч байж болзошгүй.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Regional population size has not been estimated yet. The assessment is based on occurrence and occupancy. Some sites of habitat are overgrazed, and the effects of a warming climate such as increased frequency of and duration of droughts may affect susceptibility of this species. These factors are causing a decline in the extent and occupancy of this species.
Ургах орчин, монголоор: Эргийн марц, хужиртай элс, эргийн хайрганд ургана. Амьдрах орчны төрлүүд: 10. Эрэг - 10.2. Элсэн эсвэл хайргат эргүүд.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on waterside saline sands, waterside pebbles. Habitat Type: 10. Coastline -10.2. Sand, Shingle or Pebble Shores [includes sand bars, spits, sandy islets, dune systems].
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Монгол; Оросын Холбооны Улс.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Mongolia; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Ховд (Ачит нуур), Их нууруудын хотгорын (Увс нуур) тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997, Өлзийхутаг 2003).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Khovd (Achit lake) and Depression of Great Lakes (Uvs lake) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997, Ulziikhutag 2003).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн, 3. Нөөц ашиглалт - 3.3. Түлшний зориулалтаар – 3.3.1. Хувийн хэрэгцээ.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock - 1.1.4.1. Nomadic, 1.3. Extraction - 1.3.4. Non-woody vegetation collection (firewood).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: 0. mongolica is included in the Mongolian Law on Natural Plants 1995 and Mongolian Red Book (1997) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.5. Аюул занал, 3.6. Ашиглалт, хэрэглээний түвшин; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 2. Communication and Education - 2.2. Awareness; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.5. Threats, 3.6. Uses and harvest levels; 5. Species-based actions - 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,