Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Rosids - Сарнайтан - Rosids - Розовые
Багийн нэр: Celastrales - Улаанцэврүүхэйтэн - Honeysuckle - Краснопузырниковые
Овгийн нэр: Celastraceae - Даланхальстан - Honeysuckle family - Жимолостные
Төрлийн нэр: Zygophyllum - Хотир
Зүйлийн нэр: Zygophyllum potaninii - Потанины хотир - П.потанина
Үндсэн шинж, монголоор: 10-25 см өндөр олон наст өвс. Иш бүдүүн, эгц босоо юм уу дэлхээ, сууриасаа ихэд салаалсан. Навчис 1-2 (3) хос зузаан навчинцартай, тэдгээр нь далиу урвуу- өндгөрхүү юм уу зууван, 10-35 мм урт, 7-25 мм өргөн, навчны бариул хавтгай, далбанлаг, дагавар навч өвслөг. Өврийн байрлалтай 2-3 унжгар цэцэгтэй. Цоморлигийн навчинцар шаравтар, урвуу-өндгөрхүү. Дэлбэ цагаан боловч сууриадаа улбар шар, хүрзэрхүү- урвуу-өндгөрхүү, цоморлигоосоо богино. Хонгорцог цаасархуу, гадаад хүрээ нь дугуйдуу, 5 далбантай, 15-30 мм урт. 5-6-р сард цэцэглэж, 6-8-р сард үрлэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb, glabrous, 10-25 cm tall. Stems thick, erect or spreading, much branched from the base. Leaves with 1-2 (3) pairs of leaflets, petiole flat, winged, stipules herbaceous, leaflet blades obliquely obovate or elliptic, 10-35 mm long, 7-25 mm wide, thick. Flowers axillary, 2 or 3, pendulous. Sepals yellowish, obovate. Petals white but basally orange, spatulate-obovate, shorter than sepals. Capsule papery, orbicular in outline, 15-30 mm long, with 5 wings. Flowering in May-June; Fruiting in June-August.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Жамсран (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: D. Nyambayar (National University of Mongolia) and Ts. Jamsran (National University of Mongolia).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль), Б. Аззаяа (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: B. Bat-Enerel (National University of Mongolia) and B. Azzaya (National University of Mongolia).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , C2a(i);D1
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Маш их тасархайтсан тархацтай. Тун цөөн тооны дэд популяци бүртгэгдсэн бөгөөд тэдгээрт мөн цөөн тооны бие гүйцсэн бодгаль тоологдох тул Устаж болзошгүй зэрэглэлд багтаасан.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has been assessed as Endangered because of severely fragmented geographic range, small number of sub-populations and small number of mature individuals in the population.
Ургах орчин, монголоор: Уул толгодын үйрмэг чулуут бэл хормой, сайрын элсэрхэг-хайрган оёор, толгодын чулуурхаг хажуу, хайргат цөлд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on debris tailings of mountains and hills, the sandy-pebble bottom of dry river beds, stony slopes of hills, and pebble deserts. Habitat Type: 6. Rocky Areas; 8. Desert - 8.2. Temperate
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Казакстан; Монгол.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Kazakhstan; Mongolia.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Говь-Алтай, Зүүнгарын говь (Билүүт уул), Алтайн өвөр говь (Зуун Модны болон Эхийн голын баянбүрд), Алашаа говийн тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Gobi-Altai, Zuungar Gobi (Biluut mountain), Trans-Altai Gobi (Zuun Mod and Ehiin Gol oases), and Alashaa Gobi (Grubov 1982, Gubanov 1996).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.3. Ашиглалт - 1.3.1. Уул уурхай, 1.4. Дэд бүтцийн хөгжил - 1.4.4. Тээвэр – газрын; 3. Нөөц ашиглалт - 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.2. Улс/үндэстний худалдаа; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг; 8. Уугуул зүйлийн динамик өөрчлөгдөх - 8.2. Хулан зэрэг тууртан.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.3. Extraction - 1.3.1. Mining, 1.4. Infrastructure development -1.4.4. Transport-land; 3. Harvesting - 3.2. Medicine - 3.2.2. Sub-national/national trade; 7. Natural disasters - 7.1. Drought; 8. Changes in native species dynamics - 8.2. Predators.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Нэн ховор ургамлын жагсаалтад бүртгэгдсэн (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Z. potaninii is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.6. Ашиглалт, хэрэглээний түвшин, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.1. Сэргээн нутагшуулах , 5.2. Дагнаж нутагшуулах, 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.2. Legislation -1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.6. Uses and harvest levels, 3.9. Trends and Monitoring; 5. Species-based actions - 5.1. Re-introductions, 5.2. Benign introductions, 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,