Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Core eudicots - Жинхэнэ хос талт үртэн - Core eudicots - Настоящие двудольные
Багийн нэр: Saxifragales - Сэрдэгтэн - Saxifraga - Камнеломковые
Овгийн нэр: Grossulariaceae - Тошлойтон - Currant family - Крыжовниковые
Төрлийн нэр: Paeonia - Цээнэ
Зүйлийн нэр: Paeonia lactiflora - Цагаан цээнэ - Chinese peony - Пион белоцветковый
Үндсэн шинж, монголоор: 40-80 см өндөр олон наст өвслөг ургамал. Үндэс бүдүүн, 1.3 см хүртэл голчтой. Иш нүцгэн. Оройн навчис хошоод гурвалсан; хажуугийн навчинцар 2 юм уу 3 салбантай, юлдэрхүү юм уу өндгөрхүү- юлдэн, 5-15 см урт, доод талдаа тархай үсэрхэг, цагаан мөгөөрслөг шүдлэг захтай, шовхорсон оройтой. Цэцэг 8-15 см голчтой. Жигд бус, юлдэрхүү, 4 юм уу 5 цэцгийн дагавар навчтай. Цоморлигийн навчинцар 3 юм уу 4, өргөн өндгөрхүү юм уу дугуйвтар, 1-1.5 см урт. Дэлбийн хэлтэс 9-13, цагаан юм уу ягаан, тонгоруу-өндгөрхүү, 3.5-6 см урт. Хэтэвчин жимс уртавтар-гонзгой, 2.5-3 см урт. 5-6-р сард цэцэглэж, 8-р сард үрлэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herbs, 40-80 cm tall. Roots thick, to 1.3 cm in diam. Stems glabrous. Proximal leaves 2-ternate; terminal leaflets often 2- or 3-segmented; lanceolate or ovate-lanceolate, 5-15 cm long, sparsely pubescent abaxially margin white cartilaginous denticulate, apex acuminate. Flowers 8-15 cm in diam. Bracts 4 or 5, lanceolate, unequal. Sepals 3 or 4, broadly ovate or suborbicular, 1-1.5 cm long. Petals 9-13, white or pink, obovate, 3.5-6 cm long. Follicles oblong-ellipsoid, 2.5-3 cm long. Flowering in May-June; Fruiting in August.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Ч. Санчир (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн), Б. Бадамцэцэг (Байгалийн Түүхийн Музей), Ж. Оюумаа (Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: R. Tungalag (National University of Mongolia), Ch. Sanchir (Institute of Botany, MAS), B. Badamtsetseg (Mongolian Natural History Museum), and J. Oyumaa (Mongolian Environmental Civil Council).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Бахман (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи), Д. Дарьханд (Ховд Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Zumberelmaa (Institute of Botany, MAS), S. Bachman (Royal Botanic Gardens Kew, UK), and D. Darikhand (Khovd University).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B2ab(i,ii,iii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээ тодорхой биш. Үнэлгээг тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээнд үндэслэн хийсэн. Үндсийг эмийн болон хүнсний зориулалтаар цуглуулахаас гадна уг ургамлыг чимэглэлийн зориулалтаар мөн ашиглах болсон нь тулгарч буй гол аюул юм. Тархац нутгийн хэмжээ, амьдрах орчны чанар, тохиолдох нутгийн тоо, бие гүйцсэн бодгалийн тоонд бууралт ажиглагдсаар байна.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has been assessed as Endangered. Regional population size has not been estimated yet. The assessment is based on extent of occurrence and area of occupancy. Main threats to this plant are the collecting of rhizomes for medicinal, food and decorative use. Extent of occurrence, area of occupancy, quality of habitat, number of locations and number of mature individuals have been continuously declining.
Ургах орчин, монголоор: Нугархаг хажуу, хээрийн болон алаг өвст нуга, толгодын хажуу бэлийн сийрэг сөөгөн шугуй, голын хөндийд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in meadow slopes, steppe and forb meadows, thinned shrubberies at slopes of hills, river valleys and foothills. Habitat Type: 5. Wetlands (inland) - 5.1. Permanent Rivers, Streams and Creeks.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Солонгосын хойг.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Korea; Mongolia; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Монгол Дагуур (Дорнод аймгийн Баяндун сум), Хянган, Дорнод Монголын (Онон, Улзын сав газар; Халхын голын зүүн бие) тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Mongol Daguur (Bayandun sum of Dornod province), Khyangan, ( and Eastern Mongolia (watershed of Ulz and Onon rivers left bank of Khalkh river) (Grubov 1982, Gubanov 1996,Mongolian Red Book 1997).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.7. Гал түймэр; 3. Нөөц ашиглалт - 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа (Хүрэлчулуун нар 2007).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) -1.7. Fires; 3. Harvesting - 3.2. Medicine - 3.2.1. Subsistence use and local trade (Khurelchuluun etal. 2007).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: P. lactiflora is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995) and Mongolian Red Book (1997) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг, 2.3. Чадавхижуулалт/Сургалт; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.6. Ашиглалт, хэрэглээний түвшин, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 2. Communication and Education - 2.2. Awareness, 2.3. Capacity-building and Training; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.6. Uses and harvest levels, 3.9. Trends and Monitoring; 5. Species-based actions - 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,