Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
111 Буурцагтан Буурцагтан Монгол ортууз Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
112 Буурцагтан Буурцагтан Баруунхуурайн чихэр өвс Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
113 Буурцагтан Буурцагтан Төвд харгана Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
114 Буурцагтан Буурцагтан Монгол мөнххаргана Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
115 Улаанцэврүүхэйтэн Даланхальстан Потанины хотир Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
116 Сэрдэгтэн Зузаалайтан Намгийн сэрдэг Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
117 Сэрдэгтэн Тошлойтон Цагаан цээнэ Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
118 Холтсонцэцэгтэн Холтсонцэцэгтэн Монгол хундгана Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
119 Холтсонцэцэгтэн Холтсонцэцэгтэн Кузнецовын хорс Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
120 Хэрээнүдэнтэн Хэрээнүдэнтэн Кейскийн хонхонцор Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,