Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Core eudicots - Жинхэнэ хос талт үртэн - Core eudicots - Настоящие двудольные
Багийн нэр: Caryophyllales - Баширтан - Pink - Гвоздиковые
Овгийн нэр: Caryophyllaceae - Баширтан - Pink family - Гвоздиковые
Төрлийн нэр: Drosera - Үстхиг
Зүйлийн нэр: Drosera rotundifolia - Төгрөгнавчит үстхиг - Round-leaved sundew - Росянка круглолистная
Үндсэн шинж, монголоор: Цөөн тооны нэмэлт үндэстэй олон наст өвс, шавьжаар хооллодог. Иш салаалдаггүй, намхан, заримдаа 5 см хүрнэ. Үндэс орчмын навчис шигүү. Навчис шаравтар ногоон, эсвэл ногоон, улаан, дугуй юм уу зууван, эсвэл бараг бөөрөрхүү, улаан өнгийн урт толгойрхуу, наалдамхай, булчирхайт үслэгтэй, навчны бариул 1-7 см урт. Залаа баг цэцэг цэх, шилбэрхүү, нарийхан, 8.5-30 см урт, нүцгэн; 1 эсвэл 2, 3-30 цэцэгтэй. Дэлбэ цагаан, хүрзэрхүү, цоморлигоосоо ялимгүй урт. Хонгорцог 3 эсвэл 4 хавтастай.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb, with few fibrous roots. Stem unbranched, short, sometimes to 5 cm. Leaves basal, dense. Leaf blades yellowish green or green to red, orbicular, suborbicular, or weakly reniform, with red, long capitate, sticky, glandular hairs, leaf¬stalk 1-7 cm long. Inflorescences erect, scapiform, slender, 8.5-30 cm, glabrous; cincinni 1 or 2, 3-30-flowered. Petals white or tinged with pink, spatulate. Capsule 3- or 4-valved.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Суран (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), R. Tungalag (National University of Mongolia), and D. Suran (National University of Mongolia).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Х. Чин (Хятадын Шинжлэх Ухааны Академи, БНХАУ), Ж. Санжид (Оюу Толгой ХХК), Г. Батбаяр (Степ Форвард Хөтөлбөр), Х. Оюунбилэг (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: H. Qin (Chinese Academy of Sciences, China), J. Sanjid (Oyu Tolgoi LLC), G. Batbayar (Steppe Forward Programme), and Kh. Oyunbileg (Hustai National Park).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , A4c;B1ab(i,ii,iii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: 5,000 км2 хүрэхгүй талбайд тархаж, 5–аас цөөн газарт тохиолдох тул Устаж болзошгүй хэмээн үнэлсэн. Амьдрах орчны нөхцөл доройтож байгаагаас тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ багасах хандлагатай.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Its extent of occurrence is less than 5,000 kml and there are less than 5 fragmented locations. Continuing decline in extent of occurrence and area of occupancy have been observed and quality of habitat has been swiftly declining.
Ургах орчин, монголоор: Цагаан хөвдөт намагт ургана. Амьдрах орчны төрлүүд: 5. Ус намгархаг газар - 5.4. Бамбалзуур намаг, усархаг намаг, бага зэргийн намгархаг газар, хүлэртэй газрын.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in sphagnum bogs. Habitat Type: 5. Wetlands (inland) - 5.4. Bogs, Marshes, Swamps, Fens, Peatlands, 5.11. Alpine Wetlands [includes temporary waters from snowmelt], 5.13. Permanent Inland Deltas.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Испани; Монгол; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Mongolia; Spain.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хэнтийн тойрогт Хүдэр голын хөндийд “Нуур” намагт ургана (Грубов 1982).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Hentii (valley of Huder river: "Nuur" bog) (Grubov 1982).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.3. Ашиглалт - 1.3.1. Уул уурхай (энэ зүйлийн хувьд хамгийн их аюул учруулж буй хүчин зүйл), 1.3.3. Мод огтлол - 1.3.3.1. Бага хэмжээгээр/хувийн хэрэгцээнд, 1.3.3.2. Сонгон огтлох , 1.7. Гал түймэр; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/регенераци муу; 10. Хүний шууд нөлөө - 10.5. Гал түймэр.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.3. Extraction - 1.3.1. Mining, 1.3.3. Wood - 1.3.3.1. Small-scale subsistence, 1.3.3.2. Selective logging, 1.7. Fires, (Habitat degradation due to mining is the major threats to this species); 7. Natural disasters - 7.1. Drought; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.2. Poor recruitment reproduction and regeneration; 10. Human disturbance -10.5. Fire.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: D.rotundifolia is included in the list of very rare plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995) and the Mongolian Red Book (1997).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.1. Mенежментийн төлөвлөгөө; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.4. Амьдрах орчны статус, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.1. Сэргээн нутагшуулах, 5.4. Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны менежмент, 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.1 Management plans; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.4. Habitat status, 3.8. Conservation measures, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.2. Restoration; 5. Species-based actions - 5.1. Re-introductions, 5.4. Recovery management 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,