Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Core eudicots - Жинхэнэ хос талт үртэн - Core eudicots - Настоящие двудольные
Багийн нэр: Caryophyllales - Баширтан - Pink - Гвоздиковые
Овгийн нэр: Caryophyllaceae - Баширтан - Pink family - Гвоздиковые
Төрлийн нэр: Drosera - Үстхиг
Зүйлийн нэр: Drosera anglica - Англи үстхиг - Great sundew - Росянка английская
Үндсэн шинж, монголоор: Олон наст өвслөг ургамал, шавьжаар хооллодог, ишгүй, дэвсээ навчтай. Навчис шугаман-хүрзэрхүү, навчны гадаргууд олон тооны, наалдамхай, улаан өнгийн булчирхайт үслэгтэй, 15-35 мм урт, навчны бариул 3-9 см урт. Ургамал ногоон өнгөтэй боловч хурц гэрэлд улаан өнгөтэй харагдана. Цэцэг цагаан, 3-5 мм голчтой, цэцэглэх иш 20 см хүртэл урт. Ханзардаг хонгорцог жимстэй.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb, stemless rosette of generally linear-spatulate leaves, covered with numerous sticky, red glandular hairs, leaf-blade 15-35 mm, leaf-stalk 3-9 cm long. Plants are green, coloring red in bright light. Flowers white, diameter 3-5mm, Flowering stem usually shorter than 20 cm. Fruit a dehiscent capsule.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Суран (Монгол Улсын Их Сургууль), Б. Бадамцэцэг (Байгалийн Түүхийн Музей).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Suran (National University of Mongolia), and B. Badamtsetseg (Mongolian Natural History Museum).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Х. Чин (Хятадын Шинжлэх Ухааны Академи, БНХАУ), Ж. Санжид (Оюу Толгой ХХК), Г. Батбаяр (Степ Форвард Хөтөлбөр), Х. Оюунбилэг (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: H. Qin (Chinese Academy of Sciences, China), J. Sanjid (Oyu Tolgoi LLC), G. Batbayar (Steppe Forward Programme), and Kh. Oyunbileg (Hustai National Park).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , A4c;B1ab(i,ii,iii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Энэ ургамал Монголын нутагт зөвхөн нэг цэгт тэмдэглэгдсэн бөгөөд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн улмаас амьдрах орчин доройтох болсон тул Устаж болзошгүй хэмээн үнэлсэн. Тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ багасах хандлагатай.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species occurs only in one location and habitat is declining due to mining exploitation. It is likely to have decreased the area of occupancy and extent of occurrence in the past and will continue in the future.
Ургах орчин, монголоор: Цагаан хөвдөт намагт ургана. Амьдрах орчны төрлүүд: 5. Ус намгархаг газар - 5.4. Бамбалзуур намаг, усархаг намаг, бага зэргийн намгархаг газар, хүлэртэй газрын.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on sphagnum bogs. Habitat Type: 5. Wetlands (inland) - 5.4. Bogs, Marshes, Swamps, Fens, Peatlands.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Америкийн Нэгдсэн Улс; Европ; Канад; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Canada; Europa; Japan; Mongolia; Russian Federation; United States.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хэнтийн тойрогт Хүдэр голын хөндийд “Нуур” намагт ургана (Грубов 1982).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Hentii (valley of Huder river: "Nuur" bog) (Grubov 1982).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.3. Ашиглалт - 1.3.1. Уул уурхай (энэ зүйлийн хувьд хамгийн их аюул учруулж буй хүчин зүйл), 1.3.3. Мод огтлол - 1.3.3.1. Бага хэмжээгээр/хувийн хэрэгцээнд, 1.3.3.2. Сонгон огтлох , 1.7. Гал түймэр; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/регенераци муу; 10. Хүний шууд нөлөө - 10.5. Гал түймэр.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.3. Extraction - 1.3.1. Mining, 1.3.3. Wood - 1.3.3.1. Small-scale subsistence, 1.3.3.2. Selective logging, 1.7. Fires, (Habitat degradation due to mining is the major threats to this species); 7. Natural disasters - 7.1. Drought; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.2. Poor recruitment reproduction and regeneration; 10. Human disturbance -10.5. Fire.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: D.anglica is included in the list of very rare plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995) and the Mongolian Red Book (1997).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.1. Хамгааллын арга хэмжээг жигд явуулах, хангах; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа, 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.2. Legislation -1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.1. Maintenance and Conservation; 5. Species-based actions, 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,