Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Rosids - Сарнайтан - Rosids - Розовые
Багийн нэр: Sapindales - Sapindales - Сапиндоцветные
Овгийн нэр: Rutaceae - Сүлүүтэн (Харбортан) - Pul family - Рутовые
Төрлийн нэр: Dictamnus - Агчаахай
Зүйлийн нэр: Dictamnus albus - Бавгар үрт агчаахай - Burning-bush, Dictamnus Albus  - Ясенец мохнатоплодный
Үндсэн шинж, монголоор: 35-80 см өндөр, том, олон наст өвслөг ургамал, дээд хэсгээрээ үсэрхэг, булчирхайлаг. Навчис сондгой өдлөг, бариултай, том, 10-25 см урт, 5-12 см өргөн, 3-6 хос зуувгар, хөрөөлөг навчинцартай, зөвхөн доод навчис бүтэн. Цэцэг ягаан, том, тэгш бус хэмтэй, ишний оройн цацагт нэгдэнэ. Жимс таван талт булчирхайт хонгорцог, 1 см орчим урт, үүр тус бүрийн оройд шовгор шонтонтой. 5-6-р сард цэцэглэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Herbaceous large perennial 35-80 cm tall, in upper part pilose and glandular. Leaves imparipinnate, petiolate, large, 10-25 cm long, 5-12 cm wide, with 3-6 pairs of elliptic serrate leaflets, only lowermost leaves entire. Flower pink, large, irregular, in terminal racemes. Fruit a pentagonal glandular capsule about 1 cm long, with cusp at apex of each locule. Flowering in May-June.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Суран (Монгол Улсын Их Сургууль), Б. Бадамцэцэг (Байгалийн Түүхийн Музей).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Suran (National University of Mongolia), and B. Badamtsetseg (Mongolian Natural History Museum).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Х. Чин (Хятадын Шинжлэх Ухааны Академи, БНХАУ), Ж. Санжид (Оюу Толгой ХХК), Г. Батбаяр (Степ Форвард Хөтөлбөр), Х. Оюунбилэг (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: H. Qin (Chinese Academy of Sciences, China), J. Sanjid (Oyu Tolgoi LLC), G. Batbayar (Steppe Forward Programme), and Kh. Oyunbileg (Hustai National Park).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B2ab(i,ii,iii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: 5,00 км2 хүрэхгүй нутгийг эзлэн ургаж, 5–аас цөөн газарт тасархайтсан тархацтай тул Устаж болзошгүй хэмээн үнэлсэн. Тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ багасах хандлагатай.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Area of occupancy is less than 500 km2, this species occurs in less than 5 different isolated locations. It is likely to that area of occupancy and extent of occurrence have decreased.
Ургах орчин, монголоор: Уулын хээржүү хажуу, сөөгөн ширэнгэ, голын нугархаг хээржүү хөндийд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on steppe mountain slopes, shrubberies, meadow-steppe river valleys. Habitat Type: 3. Shrubland - 3.4. Temperate, 4. Grassland - 4.4. Temperate (Mountain steppe), 5. Wetlands (inland) -5.1. Permanent Rivers/Streams (Meadow s
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Солонгосын хойг.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Korea; Mongolia; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хянган, Дорнод Монголын (Халхын гол) тойрогт тохиолдоно.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Khyangan and Eastern Mongolia (Khalkh river).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) – 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн, 1.4. Дэд бүтцийн хөгжил - 1.4.3. Аялал жуулчлал/зугаа цэнгээний газар, 1.7. Гал түймэр; 3. Нөөц ашиглалт - 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/регенераци муу; 10. Хүний шууд нөлөө - 10.5. Гал түймэр.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock - 1.1.4.1. Nomadic, 1.4. Infrastructure development -1.4.3. Tourism and recreation, 1.7. Fires; 3. Harvesting - 3.2. Medicine - 3.2.1. Subsistence use and local trade; 7. Natural disasters - 7.1. Drought; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.2. Poor reproduction and regeneration; 10. Human disturbance -10.5. Fire.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995) болон Монголын Улаан Номонд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн. Хэрлэний Хөдөө аралд тарьж ургуулсан (Жамъяндорж нар 2011).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: D. dasycarpus is included in the list of very rare plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995) and the Red Book of Mongolia (1997). Planted in the Kherlengiin Huduu Aral (Jamiyandorj etal. 2011).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд, 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.1. Хамгааллын арга хэмжээг жигд явуулах, хангах.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.2. Legislation -1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level, 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 4. Habitat and site-based actions - 4.1. Maintenance and Conservation.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,