Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Rosids - Сарнайтан - Rosids - Розовые
Багийн нэр: Fabales - Буурцагтан - Legumes - Бобовые
Овгийн нэр: Fabaceae - Буурцагтан - Legume family - Бобовые
Төрлийн нэр: Spongiocarpella - Хөөндэй
Зүйлийн нэр: Spongiocarpella grubovii - Грубовын Хөөндий, Үхэр Ортууз - С.грубова
Үндсэн шинж, монголоор: Дэр хэлбэрээр ургадаг, сэрэвгэр өтгөн өргөслөг жижиг сөөг. Өдлөг нийлмэл навчтай. Цэцэг навчны өвөрт ганц ганцаар байрлана. Цоморлиг илэрхий хоёр уруултай, хатуу сарьслаг, зэвэрхүү өнгөтэй, урт цагаан үстэй. Завь шовх үзүүргүй. Буурцаг хатуу арьслаг, модождог, гонзгой-зууван юм уу гонзгой-өндгөрхүү, 12- 13 мм урт, 4-5мм өргөн. 6-7-р сард цэцэглэж, үрлэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Small cushion spiny subshrubs. Leaves imparipinnate. Flowers solitary, axillary; calyx distinctly bilabiate, coarsely membranaceous, rusty-colored, with long white hairs. Keel without cusp. Legumes hard-coriaceous, lignescent, oblong-elliptic or oblong-ovate, 12-13 mm long. Flowering and fruiting in June-July.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ч. Санчир (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн), Ж. Оюумаа (Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Nyambayar (National University of Mongolia), Ch. Sanchir (Institute of Botany, MAS), and J. Oyumaa (Mongolian Environmental Civil Council).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Дарьханд (Ховд Их Сургууль), С. Бахман (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи), Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Darikhand (Khovd University), S. Bachman (Royal Botanic Gardens Kew, UK), and B. Bat-Enerel (National University of Mongolia).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B2ab(i,iv,v)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Энэ зүйл маш өвөрмөц нөхцөлд ургах тул хязгаарлагдмал тархацтай. Дэлхийн дулаарал, хуурайшилт, мал бэлчээрлэлтийн нөлөөгөөр тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ буурч байгаа.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species appears to have a very limited habitat range and a restricted geographical distribution. The assessment of the species is based on decline in occurrence and occupancy due to global climate change, drought and overgrazing.
Ургах орчин, монголоор: Цөлийн толгодын элсэрхэг хормой, сайрын ирмэг, ёроолоор ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on slopes and bottoms of dry river beds and sanded tailings of desert hills. Habitat Type: 8. Desert - 8.2. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Mongolia.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Дорнод говь (Хөвсгөл сумын нутаг Эргэлийн Зоо, Галбын говь, Сулинхээр, Өлгий хийд (84 бодгаль)), Алашаа говийн (Борзонгийн говь: Жавхлант Хайрхан (81 бодгаль); Духт (111 бодгаль)) тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997, Өлз
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Eastern Gobi (southern: Ergeliin Zoo in Huvsgul sum, Galbiin Gobi, Sulinheer; Ulgii Hiid (84 individuals)), Alashaa Gobi (Borzongiin Gobi: Javkhlant Khairkhan mountain (81 individuals; Dukht (111 individuals)) (Grubov 1982, Gubanov
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.3. Ашиглалт - 1.3.1. Уул уурхай, 1.4. Дэд бүтцийн хөгжил - 1.4.4. Тээвэр – газрын; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.3. Залуу бодгалиудын үхэл хорогдол их.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) -1.3. Extraction -1.3.1. Mining, 1.4. Infrastructure development -1.4.4. Transport - land; 9. Intrinsic Factors - 9.3. High juvenile mortality.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: S. grubovii is included in the Mongolian Red Book (1997) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.1. Сэргээн нутагшуулах , 5.4. Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны менежмент (үр болон үртэй хөрсийг цуглуулах), 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 5. Species-based actions - 5.1. Re-introductions, 5.4. Recovery management (seed collecting, collection of soil with seeds), 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,