Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
101 Мажтан Бадалтан (Тулмантан) Потанины улаантулам Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
102 Мажтан Гувшаахайтан Цөлийн Аргамжинцэцэг Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
103 Дэгдтэн Дэгдтэн Өлчир дэгд Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
104 Баширтан Баширтан Төгрөгнавчит үстхиг Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
105 Баширтан Баширтан Англи үстхиг Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
106 Байцаатан Байцаатан (Тоонолжинцэцэгтэн) Бяцханцэцэгт зууч Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
107 Sapindales Сүлүүтэн (Харбортан) Бавгар үрт агчаахай Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
108 Сарнайтан Сарнайтан (Тэргүүлэгчцэцэгтэн) Монгол мөнххаргана Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
109 Буурцагтан Буурцагтан Грубовын Хөөндий, Үхэр Ортууз Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
110 Буурцагтан Буурцагтан Шаргал лидэр Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,