Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
91 Мажтан Мажтан (Уруулцэцэгтэн) Монгол догор Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
92 Мажтан Phrymaceae Төвд баягзаваа Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
93 Мажтан Бадалтан (Тулмантан) Потанины улаантулам Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
94 Мажтан Мажтан (Уруулцэцэгтэн) Уулын туйпланцар Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
95 Мажтан Гувшаахайтан Шарилжнавчит хувилгана Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
96 Мажтан Гувшаахайтан Алтайн хувилгана Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
97 Сараатан Дусалтан Тойруулгат чандганчих Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
98 Сараатан Сараанатан (Сагсарганатан) Гиений хаврийн шар Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
99 Сараатан Сараанатан (Сагсарганатан) Ганццэцэгт алтанзул Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
100 Сараатан Дусалтан Сибирь Агдаргана Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,