Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Liliales - Сараатан - Lily - Лилейные
Овгийн нэр: Melanthiaceae - Дусалтан - Melianthus family - Мелантиевые
Төрлийн нэр: Paris - Чандаганчих
Зүйлийн нэр: Paris verticillata - Тойруулгат чандганчих - Вороний глаз мутовчатый
Үндсэн шинж, монголоор: Нарийхан үндэслэг иштэй, 25-60 см өндөр олон наст өвс. Навчис ихэвчлэн 6-аар (хааяа 8) тойруулга үүсгэдэг; навчны илтэс юлдэрхүү, 2-3 см өргөн, оройгоодоо аажим нарийсч урт шовгор үзүүрээр төгсдөг. Ишний оройд дөрөвчилсөн бүтэцтэй том шар ногоовтор цэцэгтэй. Гадна хүрээний шадар эрхтний навчинцар 13-25 (30) мм өргөн, ногоон, юлдэн- өндгөрхүү, дотор хүрээнийх шаравтар ногоон. Жимсгэнэ хөхөмдөг хар, бөмбөлөг хэлбэртэй. 5-6-р сард цэцэглэж, 7-9-р сард жимсэлнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb with slender rhizomes, 25-60 cm tall. Leaves 6 (rarely 8) in verticil; leaf blade lanceolate, 2-3 cm wide, gradually narrowed into long cusp. Flower terminal, large and tetramerous. Outer tepals 13-25(30) mm wide, green, ovate-lanceolate, inner ones yellow-green. Berry glaucous-black, globose. Seeds without aril. Flowering in May-June; Fruiting in July-September.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Жамсран (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: D. Nyambayar (National University of Mongolia) and Ts. Jamsran (National University of Mongolia).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль), Б. Аззаяа (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: B. Bat-Enerel (National University of Mongolia) and B. Azzaya (National University of Mongolia).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Эмзэг (Э) , B1ab(iii);D2
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: 20,000 км2-аас ихгүй нутагт ихэд тасархайтсан тархацтай. Маш цөөн газарт олдсон бөгөөд популяцийн хэмжээ бага тул Эмзэг зэрэглэлд орсон.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has been assessed as Vulnerable because its extent of occurrence is less than 20,000 km2, there is severe fragmentation and it is only known from a small number of locations. In addition the population size is small and restricted.
Ургах орчин, монголоор: Хусан төгөлд ургана.
Ургах орчин, англиар: 1. Forest -1.4. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: This species occurs in Hentii, Mongol Daguur, and Khyangan (Grubov 1982, Gubanov 1996).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хэнтий, Монгол Дагуур, Хянганы тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: In Mongolia this species grows in birch forests.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.2. Модлог ургамал тариалах - 1.1.2.1. Бага хэмжээний газар, 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн, 1.7. Гал түймэр; 3. Нөөц ашиглалт - 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа; 6. Бохирдол - 6.1. Агаар мандлын бохирдол - 6.1.1. Дэлхийн дулаарал.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation -1.1. Agriculture -1.1.2. Wood plantations -1.1.2.1. Small-scale, 1.1.4. Livestock -1.1.4.1. Nomadic, 1.7. Fires; 3. Harvesting - 3.2. Medicine - 3.2.1. Subsistence use and local trade; 6. Pollution - 6.1. Atmospheric pollution - 6.1.1. Global warming.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Нэн ховор ургамлын жагсаалтад орсон (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: P. verticillata is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.6. Ашиглалт, хэрэглээний түвшин; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.6. Uses and harvest levels; 5. Species-based actions - 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,