Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Acorales - Годил-өвстөн - Arum - Аронниковые
Овгийн нэр: Acoraceae - Acoraceae - Calamus, Sweet-flag family - Аирные
Төрлийн нэр: Acorus - Шудаг, Шудаг өвс
Зүйлийн нэр: Acorus calamus - Эгэл Годил өвс, Шудаггарав - Flagroot
Үндсэн шинж, монголоор: 50-100 см өндөр, бүдүүн мөлхөө үндэслэг иштэй, олон наст өвслөг ургамал. Иш хавчгар, боргоцой ургах хэсэгтээ навчирхуу далбагар болдог. Навчис ногоон, суурь орчмынх улаавтар, илдэрхүү, 70-100 см урт, 0.5-2 см өргөн. Баг цэцгийн ороолт навчинцар ногоон, навчирхуу, 3-5 см урт, үзүүр шовгор. Цэцэгс шаравтар ногоон, 1.8-2 мм голчтой; шадар эрхтний навчинцар 2.5-3 мм урт, 1-1.2 (1.4) мм өргөн, хянгатай, сарьслаг, үзүүр нь гурвалжин дуулгархуу. Нийлмэл жимс 1.5-2 см голчтой, боловсрох үедээ бор өнгөтэй, уртавтар-өндгөрхүү жимснүүд шигүү байрлана. 5-8-р сард цэцэглэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb, 50-100 cm tall, with thick repent rhizome. Stem flattened, latter passes into leaf-like wing in place of off shoot of spadix. Leaves several, mid green, often reddish at base, ensiform, 70-100 cm long, 0.5-2 cm wide. Spathe mid-green, leaflike, 3-5 cm, acute. Flowers yellowish green, 1.8-2 mm in diam. seen from above; tepals oblong, 2.5-3 4 1-1.2(-1.4) mm, keeled, membranous, apex triangular hooded. Infructescence 1.5-2 cm in diam., straw-brown at maturity, berries densely arranged. Berry oblong-obovoid. Flowering in May - August.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Эмзэг (Э) , B2ab(i,ii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээ тодорхойгүй. Тархац нутаг хязгаарлагдмал төдийгүй ихэд тасархайтсан. Цөөн газарт тэмдэглэгдсэн. Энэ ургамлыг эмийн зориулалтаар ашиглах тул тархац болон эзлэн орших нутгийн хэмжээ хурдацтайгаар буурч байна.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Regional population size is unknown. Extent of occurrence is restricted and distribution is severely fragmented with no more than 5 locations known. Continuing decline in extent of occurrence and area of occupancy was reported. Due to medicinal use, occurrence and occupancy have been rapidly declining.
Ургах орчин, монголоор: Гол, цөөрөм, нуурын эрэг ба тэдгээрийн усан дотор ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species occurs in various wetlands, edges of ponds and permanent shallow water parts of the valleys of lakes and rivers. Habitat Type: 5. Wetlands (inland) - 5.4. Bogs, Marshes, Swamps, Fens, Peatlands, 5.7. Permanent Freshwater Marshes/P
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Азербайжан; Америкийн Нэгдсэн Улс; Армени; Афганистан; Балба; Бангладеш; Бутан; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Вьетнам; Гүрж; Европ; Индонез; Иран; Канад; Монгол; Пакистан; Солонгосын хойг; Тайланд; Турк; Шри Ланк; Энэтхэг; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Afghanistan; Armenia; Azerbaijan; Bangladesh; Bhutan; Canada; China; Europe; Georgia; India; Indonesia; Iran; Japan; Korea; Mongolia; Nepal; Pakistan; Sri Lanka; Thailand; Turkey; Viet Nam; United States.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хөвсгөл (Цагаан-Үүр сумын Шудагт нуур, Эг-Үүрийн Шудагт нуур), Хангай (Зэлтэр; Булган аймгийн Тэшиг сумын нутаг Олон нуур), Монгол Дагуур (Балжийн гол, Буур гол, Улаанбаатараас зүүн тийш 150 км-т Хэрлэнгийн гүүр орчимд), Хянган, Дорнод Монголын (Буйр нуур
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Huvsgul (Shudagt lake in Tsagaan-Uur sum, Shudagt lake in Eg-Uur), Khangai (Zelter; Olon lake in Teshig sum of Bulgan province), Mongol Daguur (Balj river; Buur river; around the bridge of Herlen river, 150 km to the east of Ulaanba
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 3. Нөөц ашиглалт - 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа; 6. Бохирдол - 6.3. Усны бохирдол - 6.3.2. Ахуйн хэрэгцээнээс; 7. Байгалийн гамшиг -7.1. Ган гачиг.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 3. Harvesting - 3.2. Medicine - 3.2.1. Subsistence use and local trade; 6. Pollution (affecting habitat and species) - 6.3. Water pollution - 6.3.2. Domestic; 7. Natural disasters -7.1. Drought.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёр удаагийн хэвлэлд (1987 & 1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed in the Mongolian Law on Natural Plants (1995) and Mongolian Red Book (1987&1997) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг; 3. Судалгаа - 3.1. Ангилалзүй, 3.6. Ашиглалт, хэрэглээний түвшин, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.1. Хамгааллын арга хэмжээг жигд явуулах, хангах, 4.2. Нөхөн сэргээх, 4.5. Олон нийтийн санаачлага; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.3. Тогтвортой хэрэглээ - 5.3.1. Байгалийн нөөц ашиглалтын менежмент, 5.4. Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны менежмент.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.2. Legislation -1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level; 2. Communication and Education - 2.2. Awareness; 3. Research actions - 3.1. Taxonomy, 3.6. Uses and harvest levels, 3.8. Conservation measures, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.1. Maintenance and Conservation, 4.2. Restoration, 4.5. Community-based initiatives; 5. Species-based actions - 5.3. Sustainable use -5.3.1. Harvest management, 5.4. Recovery management.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,