Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Овгийн нэр: Asteraceae - Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) - Aster family - Астровые (Сложноцветные)
Төрлийн нэр: Saussurea - Банздоо
Зүйлийн нэр: Saussurea involucrata - Нөмрөгт банздоо - Соссюрея обернутая
Үндсэн шинж, монголоор: 15-50 см өндөр олон наст өвслөг ургамал. Ишний уг (үндэсний хүзүү) хагдарсан навчны ширхэглэг үлдэгдлээр өвч хучигдмал. Иш энгийн, эгц босоо, 1.5-3 см голчтой. Дэвсээ болон ишний навчис бариултай, илтэс нарийн өндгөрхүү, гонзгойвтор, эсвэл тонгоруу-өндгөрхүү, дээд ба доод гадаргуу ногоон, булчирхайт үслэгтэй, шүдлэг юм уу хөрөөлөг захтай, шовх юм уу мохоо оройтой; ишний дээд хэсгийн навчис суумал, сарьслаг, цайвар шар юм уу цайвар ногоондуу. Сагс 10-20-оор нийлж 8-15 см голчтой бамбайрхуу баг цэцэг үүсгэдэг, суумал юм уу богино шилбэтэй, ороолт өргөн хонхорхуу юм уу тал бөмбөлөг маягтай, 1-2.5 см голчтой. Дэлбэ хүрэн ягаан. 7-8-р сард цэцэглэж, 8-9-р сард үрлэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herbs 15-50 cm tall. Caudex stout, unbranched, densely covered with fibrous remains of petioles. Stem solitary, 1.5-3 cm in diam., erect, simple. Stem at base (root collar) wrapped with fibrous towy remnants of dead leaves. Rosette and stem leaves petiolate; leaf blade narrowly ovate, elliptic or obovate, both surfaces green and glandular hairy, base decurrent, margin denticulate to serrulate, apex acute to obtuse. Uppermost stem leaves sessile, membranous, pale yellow or whitetish green. Capitula 10-20, in a hemispheric synflorescence 8-15 cm in diam., sessile or shortly pedunculate. Involucre hemispheric to broadly campanulate, 1-2.5 cm in diam. Corolla purple. Flowering in July-August; Fruiting in August-October.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), Ш. Дариймаа (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль), Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Суран (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Алтанзул (Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль), Б. Бадамцэцэг (Байгалийн Түүхийн Музей).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), Sh. Dariimaa (Mongolian State University of Education), R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Suran (National University of Mongolia), B. Badamtsetseg (Mongolian Natural History Museum), and Ts
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Х. Чин (Хятадын Шинжлэх Ухааны Академи, БНХАУ), Ж. Санжид (Оюу Толгой ХХК), Г. Батбаяр (Степ Форвард Хөтөлбөр), Х. Оюунбилэг (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: H. Qin (Chinese Academy of Sciences, China), J. Sanjid (Oyu Tolgoi LLC), G. Batbayar (Steppe Forward Programme), and Kh. Oyunbileg (Hustai National Park).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B1ab(ii)+B2ab(ii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээ тодорхойгүй. Үнэлгээг тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээнд үндэслэсэн. 5000 км2–аас бага талбайд тархаж, 500 км2 хүрэхгүй нутгийг эзлэн амьдрах тул Устаж болзошгүй зэрэглэлд багтаасан. Эдгээр үзүүлэлт буурсаар байгаа нь эмийн зориулалтаар хувийн хэрэгцээнд болон орон нутгийн түвшинд ашиглаж буйтай холбоотой.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Regional population size has not been estimated yet. The assessment is based on occurrence and occupancy. Extent of occurrence is less than 5,000 km2 and area of occupancy is less than 500 km2. Continuing decline in extent of occurrence, and area of occupancy has been reported. This decline is primarily due to the subsistence and local trade for medicinal purposes.
Ургах орчин, монголоор: Өндөр уулын бүслүүрт хад, чулуурхаг асга, нуранга асга, үйрмэг чулуутай хажуу, чийглэг нугад ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on rocks, stone fields and screes, debris slopes, meadow plots in alpine belt. Habitat Type: 6. Rocky Areas [e.g. inland cliffs, mountain peaks].
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол; Оросын Холбооны Улс.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Mongolia; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хангай (Отгонтэнгэр), Ховд (Хархираа, Түргэний уулс), Монгол-Алтай (Мөнх Хайрхан, Аж Богд, Жаргалант Хайрхан, Баатар Хайрханы нуруу), Говь-Алтай (Их Богд, Бага Богд), Зүүнгарын говийн (Байтаг Богд) тойрогт тохиолдоно (Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Khangai (Otgontenger), Khovd (Kharhiraa and Turgen mountains), Mongol-Altai (Munh Khairkhan, Aj Bogd, Jargalant Khairkhan and Baatar Khairkhan mountain ranges), Gobi-Altai (Ih Bogd, Baga Bogd), and Zuungar Gobi (Baitag Bogd mounta
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.3. Ашиглалт - 1.3.4. Модлог бус ургамлыг түүж ашиглах; 3. Нөөц ашиглалт - 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.6. Цасны нуранги/хөрсний гулгалт; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/регенераци муу, 9.9. Эзэмшил нутаг хязгаарлагдмал; 10. Хүний шууд нөлөө - 10.1. Зугаа цэнгэл/аялал жуулчлал.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.3. Extraction - 1.3.4. Non-woody vegetation collection; 3. Harvesting - 3.2. Medicine - 3.2.1. Subsistence use and local trade; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.6. Avalanches/landslides; 9. Intrinsic Factors - 9.2. Poor recruitment, reproduction or regeneration, 9.9. Restricted range; 10. Human disturbance -10.1. Recreation and tourism.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: : Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёр удаагийн хэвлэлд (1987 & 1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: S.involucrata is included Mongolian Law on Natural Plants (1995 )and Mongolian Red Book (1987 & 1997) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.1. Сэргээн нутагшуулах, 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.2 Legislation -1.2.2 Implementation -1.2.2.2. National level; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.9. Trends and Monitoring; 4.Habitat and site-based actions - 4.2.Restoration; 5.Species-based actions - 5.1. Re-introductions, 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,