Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Овгийн нэр: Asteraceae - Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) - Aster family - Астровые (Сложноцветные)
Төрлийн нэр: Olgaea - Хасзул
Зүйлийн нэр: Olgaea lomonosowii - Ломоносовын хасзул - Ольгея Ломоносова
Үндсэн шинж, монголоор: 15-60 см өндөр олон наст өвслөг ургамал. Иш эгц босоо, ганц нэгээрээ, цайвар саарал, ихэвчлэн суурь орчмоос салаалдаг. Суурьтаа навчны бариулын үлдэгдэлтэй. Навчис цаасархуу, гандмал өнгөтэй, доод талдаа сааралдуу цагаан ба эсгийрхэг, дээд талдаа ногоон ба гялгар, нүцгэн. Үндэс орчмын навчис зууван, 8-20 см урт, 4-7 см өргөн, өдлөг салбантай юм уу өдлөг хуваагдмал; 4-7 хос салбантай, захаараа болон оройдоо өргөстэй. Ишний дээд хэсгийн навчис дээшлэх тусам жижгэрдэг, нарийн зууван, юлдэрхүү, бараг бүтэн. Сагс хонхорхуугаас бөөрөнхийвтөр, 5-7 см голчтой, сийрэг аалзны шүлсэрхүү үслэгтэй. Ороолтын навчинцар нарийссаар өргөс болдог. Дэлбэ хөх ягаан, 3 см орчим урт, түүнээс хоолой нь 1,2 см орчим урт. Үрэнцэр шувтан тонгоруу-өндгөрхүү. Цомцог ширүүн, бор өнгөтэй. 7-10-р сард цэцэглэж, үрлэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herbs, 15-60 cm tall. Stem solitary, grayish white, erect, usually branched from near base, base covered with petiole remains. Leaves papery, strongly discolorous, abaxially grayish white and thickly felted, adaxially green and glabrous. Basal leaf blade elliptic, 8-20 cm long, 4-7 cm wide, pinnately lobed or pinnatipartite; segments 4-7 pairs, margin and apex with spines. Upper cauline leaves gradually smaller upward, narrowly elliptic, lanceolate, less divided to entire. Involucre campanulate to hemispherical, 5-7 cm in diam., sparsely cobwebby. Phyllaries narrowed into long spines. Corolla purple, ca. 3 cm, tube ca. 1.2 cm. Achene cuneate-obovoid. Pappus bristles brown. Flowering and fruiting in July-October.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ч. Санчир (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн), Ж. Оюумаа (Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Nyambayar (National University of Mongolia), Ch. Sanchir (Institute of Botany, MAS), D. Zumberelmaa (Institute of Botany, MAS), and J. Oyumaa (Mongolian Environmental Civil Council).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Дарьханд (Ховд Их Сургууль), С. Бахман (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи), Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Darikhand (Khovd University), S. Bachman (Royal Botanic Gardens Kew, UK), and B. Bat-Enerel (National University of Mongolia).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B2ab(i,ii,iii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээг судалж тогтоогоогүй. Тархац нутгийн хэмжээ 500 км2 хүрэхгүй, эзлэн амьдрах нутаг бага, тасархайтсан тархацтай зэрэгт үндэслэн Устаж болзошгүй зэрэглэлд багтаасан. Тархац болон эзлэн амьдрах талбай, амьдрах орчны чанар буурч, популяцийн тоо цөөрсөөр байна.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Regional population size has not been estimated for the region. The assessment is based on occurrence and occupancy. Extent of occurrence is less than 500 km2. Area of occupancy is small and occurrence is in fragmented locations. Continuing decline in area, extent, quality of habitat and number of locations were observed.
Ургах орчин, монголоор: Хээржүү хажуу, элсэрхэг хээрт ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on steppe slopes, sandy steppes. Habitat Type: 8. Desert - 8.2. Temperate
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Mongolia.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Дорнод Монголын тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Eastern Mongolia (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Монголын Улаан Номонд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: O. lomonosowii is included as Very Rare in the Mongolian Red Book (1997)
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 3. Судалгаа - 3.5. Аюул занал, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/ мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.1. Сэргээн нутагшуулах , 5.2. Дагнаж нутагшуулах, 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 3. Research actions - 3.5. Threats, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.2. Restoration; 5. Species-based actions - 5.1. Re-introductions, 5.2. Benign introductions, 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,