Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Овгийн нэр: Campanulaceae - Хонхонцэцэгтэн - Bellflower family - Колокольчиковые
Төрлийн нэр: Codonopsis - Хонхоодой
Зүйлийн нэр: Codonopsis clematidea - Зогдоргонорхуу Сүүн орхоодой, Зогдоргонорхуу Хонхоодой
Үндсэн шинж, монголоор: 50-100 см өндөр, авирч ороодог ургамал. Лууван хэлбэрийн урт голлосон үндэстэй. Гол ишний навчис жижиг, цуваа байрлалтай, салаа мөчир дээрх навчис эсрэг суусан байрлалтай, навчны бариул 2.5 см хүртэл урт, илтэс өндгөрхүү, гонзгой, өргөн юлдэрхүү юм уу юлдэрхүү; зүрхэрхүү юм уу дугуй суурьтай, бүтэн юм уу хааая долгиотсон ирмэгтэй, шовх үзүүртэй. Цэцэг унжгар, цайвар цэнхэр, өргөн хонхорхуу; дэлбэ цоморлигоосоо 2 дахин урт. Үр жимс нь дээд талаасаа гурван хавтсаар нээгддэг хонгорцог. 6-10-р сард цэцэглэж, үрлэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Semi-twiner, climber, 50-100 cm tall. Roots carrot-shaped. Leaves on main stems smaller and alternate, those on branches opposite; petiole up to 2.5 cm, sparsely hispidulous; blade ovate, oblong, broadly lanceolate, or lanceolate, base slightly cordate or rounded, margin entire or occasionally crenulate or sinuate, apex acute. Flowers solitary, nodding, bell-shaped, light blue flowers. Corolla 2 times longer than sepal. Capsule semiglobose below, conical above, rostrum acute. Flowering and fruiting in June-October.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B1ab(ii)+B2ab(ii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээг судалж тогтоогоогүй. Тархац нутгийн хэмжээ 5,000 км2–аас бага, 500 км2–аас ихгүй нутгийг эзлэн ургах тул Устаж болзошгүй хэмээн үнэлсэн. Мал бэлчээрлэлт, хуурайшлын нөлөөгөөр тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ багассаар байна.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Regional population size has not been estimated yet. The assessment is based on occurrence and occupancy. Extent of occurrence is less than 5,000 km2 and area of occupancy is less than 500 km2 due to the grazing of livestock and drought. Continuing decline in extent of occurrence and area of occupancy has been reported.
Ургах орчин, монголоор: Уулын жижиг гол, горхийн эрэг, булаг шандын хажуугаар ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in mountain forests, ravines, and streams. Habitat Type: 4. Grassland - 4.4. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Афганистан; Иран; Казакстан; Киргизстан; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Пакистан; Тажикстан; Энэтхэг.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Afghanistan; Kazakhstan; Kyrgyzstan; India; Iran; Mongolia; Russian Federation; Pakistan; Tajikistan.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Монгол-Алтайн тойрогт Алтан Салаа, Сонгинот орчимд тохиолдоно (Бекет 2009).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Mongol-Altai (Altan Salaa at Songinot mountain) (Beket 2009).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) – 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн; 3. Нөөц ашиглалт - 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/регенераци муу, 9.5. Нягтшил бага.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss - 1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock - 1.1.4.1. Nomadic; 3. Harvesting - 3.2. Medicine - 3.2.1. Subsistence use and local trade; 7. Natural disasters - 7.1. Drought; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.2. Poor recruitment/ regeneration, 9.5. Low densities.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed as very rare and relict in the Mongolian Red Book (1997), Mongolian Law on Natural Plants (1995).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/ мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions - 1.2. Legislation - 1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.8. Conservation measures, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.2. Restoration.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,