Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Asparagales - Хэрээнүдэнтэн - Asparagus - Спаржевые
Овгийн нэр: Asparagaceae - Хэрээнүдэнтэн - Asparagus family - Спаржевые
Төрлийн нэр: Convallaria - Хонхонцор
Зүйлийн нэр: Convallaria keiskei - Кейскийн хонхонцор
Үндсэн шинж, монголоор: Нарийн мөлхөө үндэслэг иштэй, 15-25 см өндөр олон наст өвслөг ургамал. Навч 2, хааяа 3, зуувгар юм уу юлдэрхүү-зуувгар, суумал, 6-26 см урт, 3-12 см өргөн, урт нарийн угларгатай, тэр нь цэцэгт ишийг нягт ороосон. Цэцэг цагаан, өргөн хундгархуу, нийлсэн 6 шүдлэг шадар эрхтэнтэй, нугархай шилбэтэй тул унжгар, шилбэтэйгээ чацуу юм уу арай урт цэцгийн дагавартай. Жимсгэнэ жимстэй. 5-6-р сард цэцэглэж, 8-р сард жимсэлнэ. Олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb, 15-25 cm tall, with thin repent rhizome. Leaves 2, more 3, elliptic or lanceolate-elliptic, sessile, 6-26 cm long, 3-12 cm wide with long narrow sheats, closely enclosing thin peduncle. Flowers white, broad-cyathiform, with fused 6 dentate perianth, pendulose, on curved pedicels, with bracts equal to pedicels or longer. Fruit a berry. Fowering in May-June; Fruiting in August.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket [Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B1ab(ii)+B2ab(ii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Энэ зүйл тархац нутгийн хэмжээ, тохиолдох газрын тоо зэрэг үзүүлэлтээр Устаж байгаа зэрэглэлд багтана. Гэхдээ БНХАУ болон Монголын нутаг дахь популяциудын хооронд холбоо харилцаа байх боломжтой тул бүс нутгийн улаан дансны шалгуурын дагуу нэг түвшин бууруулж Устаж болзошгүй зэрэглэлд багтаасан.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Basing on the extent of occurrence, area of occupancy, and number of location the species should be assessed as Critically Endangered. But the interaction between Chinese and Mongolian populations is comparatively high. According to Regional Red List criteria, we have downgraded the category from Critically Endangered to Endangered.
Ургах орчин, монголоор: Хус, шинэсэн ой, амны ёроолын сөөг, ширэнгэн дотор ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in birch and larch forests, shrubberies, and bottom of creek valleys. Habitat Type: 1. Forest - 1.4. Temperate; 3. Shrubland -3.4. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: : Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол; Мьянмар; Оросын Холбооны Улс; Солонгосын хойг; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Japan; Korea; Mongolia; Myanmar; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хянганы Соёлз ууланд тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This relict species occurs in the Khyangan (Soyolz mountain) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.3. Ашиглалт - 1.3.3. Мод огтлол - 1.3.3.1. Бага хэмжээгээр/хувийн хэрэгцээнд; 3. Нөөц ашиглалт - 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.4. Гал түймэр; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.5. Нягтшил бага; 10. Хүний шууд нөлөө - 10.5. Гал түймэр.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss -1.3. Extraction -1.3.3. Wood -1.3.3.1. Small-scale subsistence; 3. Harvesting - 3.2. Medicine - 3.2.1. Subsistence use and local trade; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.4. Wildfire; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.5. Low densities; 10. Human disturbance -10.5. Fire.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Нэн ховор ургамлын жагсаалтад бүртгэгдсэн (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed in the Mongolian Law on Natural Plants (1995) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/ мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1.Policy-based actions - 1.2. Legislation - 1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.8. Conservation measures, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.2. Restoration.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,