Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Asparagales - Хэрээнүдэнтэн - Asparagus - Спаржевые
Овгийн нэр: Asparagaceae - Хэрээнүдэнтэн - Asparagus family - Спаржевые
Төрлийн нэр: Anemarrhena - Яргуйжин
Зүйлийн нэр: Anemarrhena asphodeloides - Тансаг номилгоно - Анемарена асфодлиновидная
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Мэдээлэл дутмаг (МД)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Энэ зүйлийг Мэдээлэл дутмаг гэсэн зэрэглэлд багтаасан. Монгол дахь тархалт нэн хязгаарлагдмал бөгөөд популяцийн талаарх мэдээлэл хомс. Бүс нутгийн үнэлгээг тодорхой болгохын тулд популяцийн хэмжээ, түүний чиг хандлага, биологи, экологи, амьдрах орчны төлөв байдал, учирч буй аюул занал, тархац нутгийн хэмжээ зэргийг судлах шаардлагатай.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has been assessed as Data Deficient. The population size is unknown and the species' distribution in Mongolia is limited. Further research is needed into population size and trends, biology and ecology, habitat status, threats, and species range in order to make an accurate regional assessment.
Ургах орчин, монголоор: Хээрийн нуга, алаг өвст элсэрхэг хээр, нугархаг хээржүү хажууд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on steppe meadows, forb sandy steppes, and meadow-steppe slopes. Habitat Type: 4. Grassland - 4.4. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол; Солонгосын хойг. Бүс нутгийн тархалт: Хянган, Дорнод Монголын (Егзөрийн хийд) тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Korea; Mongolia.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs at Khyangan and Eastern Mongolia (Egzur monastery) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар орсон.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed as very rare plant in the Mongolian Law on Natural Plants (1995) and Mongolian Red Book (1997) as Very rare.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,