Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Alismatales - Усантүрүүтэн - Water plantian - Частуховые
Овгийн нэр: Scheuchzeriaceae - Наангилтан - Scheuchzeriaceae family - Шейхцериевые
Төрлийн нэр: Scheuchzeria - Наангил
Зүйлийн нэр: Scheuchzeria palustris - Намгийн наангил - American scheuchzeria - Шейхцерия болотная
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Жамсран (Монгол Улсын Их Сургууль), Б. Хүрэлчулуун (Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль), Н. Сонинхишиг (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: D. Nyambayar (National University of Mongolia), Ts. Jamsran (National University of Mongolia), B. Khurelchuluun (Health Sciences University of Mongolia), and N. Soninkhishig (National University of Mongolia).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Өсөхжаргал (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ө. Байгал (Монгол Улсын Их Сургууль), Ш. Газанфар (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Usukhjargal (Hustai National Park), U. Baigal (National University of Mongolia), and S. Ghazanfar (Royal Botanic Gardens Kew, UK).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Хэдийгээр энэ зүйлийн Монгол дахь тархалт нэн хязгаарлагдмал боловч ямар нэг аюул заналд өртөөгүй тул Анхааралд өртөхөөргүй гэсэн зэрэглэлд багтаав.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Although this species has a restricted distribution in Mongolia, it has been assessed as Least Concern as at present because it is not under any threats.
Ургах орчин, монголоор: Намагт ургана
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in bogs. Habitat Type: 5. Wetlands (inland) - 5.4. Bogs
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Солонгос Улс; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Герман; Ирланд; Их Британи; Литва; Монгол; Нидерланд; Норвеги; Оросын Холбооны Улс; Польш; Украйн; Финланд; Швед; Швейцарь; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Finland; Germany; Ireland; Japan; Lithuania; Mongolia; Netherlands; Norway; Poland; Republic of Korea; Russian Federation; Sweden; Switzerland; Ukraine; United Kingdom.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хэнтийн тойрогт Хүдэр голын “Нуур” намагт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Hentii (Huder river: "Nuur" bog) (Grubov 1982, Gubanov 1996).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: : Нэн ховор ургамлын жагсаалтад бүртгэгдсэн (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: S. palustris is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995).
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,