Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Alismatales - Усантүрүүтэн - Water plantian - Частуховые
Овгийн нэр: Alismataceae - Усантүрүүтэн - Water plantian family - Частуховые
Төрлийн нэр: Sagittaria - Сумалж (Суманнавчит)
Зүйлийн нэр: Sagittaria natans - Хөвдөг сумалж - Стрелолист плавающий
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: : Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Жамсран (Монгол Улсын Их Сургууль), Б. Хүрэлчулуун (Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль), Н. Сонинхишиг (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: D. Nyambayar (National University of Mongolia), Ts. Jamsran (National University of Mongolia), B. Khurelchuluun (Health Sciences University of Mongolia), and N. Soninkhishig (National University of Mongolia).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Өсөхжаргал (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ө. Байгал (Монгол Улсын Их Сургууль), Ш. Газанфар (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Usukhjargal (Hustai National Park), U. Baigal (National University of Mongolia), and S. Ghazanfar (Royal Botanic Gardens Kew, UK).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Ямар нэг аюул занал нүүрлээгүй тул Анхааралд өртөхөөргүй хэмээн үнэлэв.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species is assessed as Least Concern as at present it is not under any threats.
Ургах орчин, монголоор: Усны эрэг, намагт болон усанд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in shallow water along lake and river banks and swamps. Habitat Type: 5. Wetlands - 5.1. Permanent Rivers, 5.4. Swamps, 5.14. Permanent Saline Lakes.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Солонгос Улс; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Казакстан; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Финланд; Швед; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Finland; Japan; Kazakhstan; Mongolia; Republic of Korea; Russian Federation; Sweden.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Их нууруудын хотгор (олдсон газрын нэр болон солбицол байхгүй), Зүүнгарын говийн (Булган гол) тойрогт тохиолдоно (Губанов 1996).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Depression of Great Lakes and Zuungar Gobi fBulgan river) (Gubanov 1996).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Нэн ховор ургамлын жагсаалтад багтсан (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: S. natans is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995).
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,