Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Pteridophyta - Ойм хэлбэртэн - Ferns - Папоротниковидные
Ангийн нэр: Psilotopsida - Psilotopsida - Psilotes
Багийн нэр: Ophioglossales - Шүүдрийн-оймтон - Adder`s tongue Fern - Ужовниковые
Овгийн нэр: Ophioglossaceae - Шүүдрийн-оймтон - Adder`s tongue Fern - Ужовниковые
Төрлийн нэр: Botrychium - Шүүдэр-ойм
Зүйлийн нэр: Botrychium lanceolatum - Юлдэн шүүдрийн-ойм - Lanceleaf grapefern - Гроздовник ланцетный
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Үнэлэх боломжгүй (ҮБ)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Энэ зүйл ургамлын Монголын популяци дэлхийн популяцийн нэгээс бага хувийг эзэлж, бүс нутгийн тархалт нь Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн нэгээс бага хувьд тохиолдох тул Үнэлэх боломжгүй гэсэн зэрэглэлд багтаав. Одоогоор Монгол оронд ганц цэгт олдоод байгаа. Цаашид популяцийн хэмжээ болон чиг хандлага, биологи, экологи, амьдрах орчны төлөв байдал болон тархац нутгийн хэмжээг нарийвчлан судлах шаардлагатай.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has been assessed as Not Applicable as its total distribution covers less than 1% of Mongolia. The species was found only at one site. Further research is needed into population size and trends, biology and ecology, habitat status, threats and species' range.
Ургах орчин, монголоор: Өндөр уулын бүслүүр дэх нугархаг хажуу, нугад ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on meadows and meadow slopes in alpine belt. Habitat Type: 1. Forest - 1.4. Temperate; 5. Wetlands (inland) - 5.11. Alpine Wetlands [includes temporary waters from snowmelt].
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Америкийн Нэгдсэн Улс; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Европ; Канад; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Canada; China; Europe; Japan; Mongolia; Russian Federation; United States.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хангайн тойрогт Цэцэрлэг хот орчимд Халзангийн даваанд тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Khangai (Khalzan mountain crossing, near Tsetserleg town) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed as very rare plant in the Mongolian Law on Natural Plants (1995) and as very rare in the Mongolian Red Book (1997).
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,