Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Solanales - Цэсэнцэртэн - Nightshede - Пасленовые
Овгийн нэр: Solanaceae - Цэсэнцэртэн (Бадингатан) - Nightshede family - Пасленовые
Төрлийн нэр: Physochlaina - Хүнхорс
Зүйлийн нэр: Physochlaina albiflora - Цагаанцэцэгт хүн хорс - Пузырница белоцветковая
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ч. Санчир (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн), Б. Бадамцэцэг (Байгалийн Түүхийн Музей), Ж. Оюумаа (Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: D. Nyambayar (National University of Mongolia), Ch. Ш ^ Sanchir (Institute of Botany, MAS), B. Badamtsetseg (Mongolian § Щ Natural History Museum), and J. Oyumaa (Mongolian Environmental Civil Council).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Бахман (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи), Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Дарьханд (Ховд Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Bachman (Royal Botanic Gardens Kew, UK) and D. Darikhand (Khovd University).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Мэдээлэл дутмаг (МД)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Сүүлийн үед энэ ургамал олдоогүй. Бие даасан зүйл мөн эсэх талаар маргаантай асуудлууд бий. Үүнийг нарийвчилсан судалгаагаар тогтоох шаардлагатай тул Мэдээлэл дутмаг гэсэн зэрэглэлд багтаав.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: The species has not been seen recently and there is some taxonomic uncertainty. Further research is required.
Ургах орчин, монголоор: Нугажуу ба хээржүү хажууд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on meadow and steppe slopes. Habitat Type: 4. Grassland - 4.4. Temperate; 5. Wetlands (inland).
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Монголын унаган ургамал.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Endemic to Mongolia
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хангай (зүүн хойд), Монгол Дагуурын (баруун) тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species grows in Khangai (northeastern) and Mongol Daguur (western) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн. ШУА-ийн ургамлын сан (UBA)
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: P. albiflora is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995) and Mongolian Red Book of 1997 as Very Rare.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,