Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Core eudicots - Жинхэнэ хос талт үртэн - Core eudicots - Настоящие двудольные
Багийн нэр: Saxifragales - Сэрдэгтэн - Saxifraga - Камнеломковые
Овгийн нэр: Paeoniaceae - Цээнэтэн - Paeony family - Пионовые
Төрлийн нэр: Trollius - Жамъянмядаг
Зүйлийн нэр: Trollius sajanensis - Саяаны жамъянмядаг - Купальница саянская
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Жамсран (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: D. Nyambayar (National University of Mongolia) and Ts. Jamsran (National University of Mongolia).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль), Б. Аззаяа (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: B. Bat-Enerel (National University of Mongolia) and B. Azzaya (National University of Mongolia).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Мэдээлэл дутмаг (МД)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Энэ зүйл ургамлын Монгол дахь тархалтын талаар тодорхой мэдээлэл үгүй. Грубов (1982) болон Губановын (1996) бүтээлд бүртгэгдээгүй тул Мэдээлэл дутмаг гэсэн зэрэглэлд багтаав.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: There is not any adequate information on the distribution of the species in Mongolia. This species was not recorded in major flora books such as Grubov (1982) and Gubanov (1996). Further research is needed to clarify the presence of this species in the Flora of Mongolia.
Ургах орчин, монголоор: Сибирьт энэ ургамал тагийн нуга, ойн бүслүүрийн дээд хэсэгт ургана.
Ургах орчин, англиар: In Siberia this species grows on meadows in alpine belt and upper part of forest belt. Habitat Type: 5. Wetlands (inland) - 5.11. Alpine Wetlands.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Оросын Холбооны Улс. Сибирийн унаган ургамал (Фризен 1993).
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Russian Federation. Endemic to Siberia (Friesen 1993).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: : Монгол-Алтайн тойрогт тохиолдоно гэжээ (Лигаа нар 2008).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Mongol-Altai (Ligaa etal 2008).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: : Нэн ховор ургамлын жагсаалтад орсон (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: T. sajanense is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995).
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,