Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Овгийн нэр: Asteraceae - Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) - Aster family - Астровые (Сложноцветные)
Төрлийн нэр: Asterothamnus - Хунчир
Зүйлийн нэр: Asterothamnus centraliasiaticus - Төв азийн лавай - Астратамнус центрально-азиатский
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), Ш. Дариймаа (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль)
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), Sh. Dariimaa (Mongolian State University of Education)
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Mongolia), and R. Tungalag (National University of Mongolia).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Хэдийгээр мал болон хүний нөлөөгөөр тухайн зүйл ургамлын амьдрах орчин доройтох эрсдэлтэй боловч Анхааралд өртөхөөргүй гэсэн зэрэглэлд багтаасан. Одоогоор дээд түвшний зэрэглэлээр үнэлэх хэмжээнд аюул заналд өртөөгүй. Популяцийн хэмжээ, цаашдын чиг хандлага, биологи, экологи, амьдрах орчны төлөв байдал, тархац нутгийн хэмжээ зэргийг судлах шаардлагатай.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Although this species is subject to habitat loss and degradation by livestock, human impacts, it has been assessed as Least Concern because the current threats to this species are not great enough to warrant a threat category. Further research is needed into population size and trends, biology and ecology, habitat status, threats, and species range.
Ургах орчин, монголоор: Уул, толгодын үйрмэг чулуутай ба чулуурхаг цөлөрхөг хормой, сайрын зах ба оёор, эргийн хайрганд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on desert debris and stony tailings of mountains and hills, sides and bottom of sayrs, waterside pebbles. Habitat Type: 8. Desert - 8.2. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Mongolia.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Монгол-Алтай (дорнод), Дундад Халх (өмнөд), Олон нуурын хөндий, Дорнод говь, Говь-Алтай, Алтайн өвөр говь, Алашаа говийн тойрогт тохиолдоно (Дариймаа 2003).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Mongol-Altai (eastern), Middle Khalkh (southern), Valley of Lakes, Eastern Gobi, Gobi-Altai, Trans-Altai Gobi, and Alashaa Gobi.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Нэн ховор ургамлын жагсаалтад орсон (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed in the Mongolian Law on Natural Plants (1995) as Very Rare.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,