Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Lamiales - Мажтан - Mint - Яснотковые
Овгийн нэр: Orobanchaceae - Гувшаахайтан - Broomrape family - Заразиховые
Төрлийн нэр: Pedicularis - Хувиланги
Зүйлийн нэр: Pedicularis abrotanifolia - Шарилжнавчит хувилгана - Мытник полынелистный
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Жамсран (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: D. Nyambayar (National University of Mongolia) and Ts. Jamsran (National University of Mongolia).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Хянасан: Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль), Б. Аззаяа (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: B. Bat-Enerel (National University of Mongolia), and B. Azzaya (National University of Mongolia).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Өргөн тархацтайн дээр тархац нутагтаа элбэг тохиолдох тул Анхааралд өртөхөөргүй гэсэн зэрэглэлд багтаав.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has been assessed as Least Concern owing to its wide distribution and common occurrance.
Ургах орчин, монголоор: Ойн бүслүүрийн дээд хэсэг болон өндөр уулын бүслүүрт хээржүү чулуурхаг хажуу, хад асга, нураг, горхийн эрэг, хайрганд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on steppe stony slopes, rocks, screes, brook banks and pebbles in alpine belt and upper part of forest belt. Habitat Type: 6. Rocky Areas.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Казакстан; Монгол; Оросын Холбооны Улс.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Kazakhstan; Mongolia; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хөвсгөл, Хангай (төв), Монгол-Алтай, Говь-Алтай (Гурван Богд, Гурван Сайхан уул), Зүүнгарын говийн тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Бекет 2009).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Huvsgul, Khangai (central), Mongol-Altai, Gobi-Altai (Gurvan Bogd and Gurvan Saikhan mountains), and Zuungar Gobi (Grubov 1982, Gubanov 1996, Beket 2009).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: : Нэн ховор ургамлын жагсаалтад орсон (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: P. abrotanifolia is included in the List of Very Rare Plants (Law on Natural Plants 1995).
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,