Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Boraginales - Ноцоргонотон - Borage - Бурачниковые
Овгийн нэр: Boraginaceae - Ноцоргонотон - Borage family - Бурачниковые
Төрлийн нэр: Arnebia - Бэрээмэг
Зүйлийн нэр: Arnebia guttata - Толбот бэрээмэг - Spotted arnebia - Арнебия пятнистая
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B.Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Хэдийгээр мал болон хүний нөлөөгөөр тухайн зүйл ургамлын амьдрах орчин доройтох эрсдэлтэй боловч Анхааралд өртөхөөргүй гэсэн зэрэглэлд багтаасан. Одоогоор дээд түвшний зэрэглэлээр үнэлэх хэмжээний аюул занал нүүрлээгүй. Популяцийн хэмжээ, цаашдын чиг хандлага, биологи, экологи, амьдрах орчны төлөв байдал, тархац нутгийн хэмжээ зэргийг судлах шаардлагатай.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Although this species is subject to habitat loss and degradation by livestock and human impacts, it has been assessed as Least Concern because the current threats to this species are not great enough to warrant a threat category. Further research is needed into population size and trends, biology and ecology, habitat status, threats, and species' range.
Ургах орчин, монголоор: Голын эрэг, сайрын элс-хайрган оёор, үйрмэг чулуут болон чулуурхаг бэл хормой, нимгэн давхраат элсэнд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on sandy-peddle bottom of sayrs and river banks, debris and stony tailings, and thin sands. Habitat Type: 4. Grassland - 4.4. Temperate; 8. Desert -8.2. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Афганистан; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Казакстан; Киргизстан; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Пакистан; Тажикстан; Туркменистан; Узбекистан; Энэтхэг.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Afghanistan; China; India; Kazakhstan; Kyrgyzstan; Mongolia; Pakistan; Russian Federation; Tajikistan; Turkmenistan; Uzbekistan.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Монгол-Алтай (зүүн урд), Их нууруудын хотгор, Олон нуурын хөндий, Дорнод говь, Говь-Алтай, Алтайн өвөр говь, Алашаа говийн тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997, Бекет 2009).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Mongol-Altai (southeastern part of the region), Depression of Great Lakes, Valley of Lakes, Eastern Gobi, Gobi-Altai, Trans-Altai Gobi, and Alashaa Gobi (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997, Beket 2009).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Нэн ховор ургамлын жагсаалтад орсон (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed as very rare plant in the Mongolian Law on Natural Plants (1995).
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,