Ургамлын хүрээ

Хайлтын хэсэг
Аймгийн латин нэр Аймгийн монгол нэр Хүрээний латин нэр Хүрээний монгол нэр
11 Chromista Замаг Cryptophyta Cryptophyta
12 Chromista Замаг Miozoa Miozoa
13 Chromista Замаг Ochrophyta Ochrophyta
14 Plantae Цоргот ургамал Rhodophyta Улаан Замаг
15 Plantae Цоргот ургамал Chlorophyta Ногоон Замаг
16 Plantae Цоргот ургамал Charophyta Хара Замаг
17 Plantae Цоргот ургамал Bryophyta Bryophyta
18 Plantae Цоргот ургамал Marchantiophyta Marchantiophyta
19 Fungi Мөөг Deuteromycota Deuteromycota
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,