Завсрын унаган ургамал

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Төлөгчөвс Achillea sergievskiana Achillea sergievskiana
2 Холтсонцэцэгтэн Холтсонцэцэгтэн Хорс, Манчин Aconitum khanminthunii Aconitum khanminthunii
3 Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Эргэлж (Бөхөнгийн сахал) Aeluropus littoralis Aeluropus littoralis
4 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Боролзой Ajania achilleoides Төлөгчдүү борозой
5 Сарнайтан Сарнайтан (Тэргүүлэгчцэцэгтэн) Хумилж Alchemilla circularis Alchemilla circularis
6 Сарнайтан Сарнайтан (Тэргүүлэгчцэцэгтэн) Хумилж Alchemilla krylovii Крыловын хумилж
7 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Сонгино Allium altaicum Алтайн сонгино
8 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Сонгино Allium eduardii Эдвардын сонгино
9 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Сонгино Allium monadelphum Бүл сонгино
10 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Сонгино Allium mongolicum Монгол сонгино
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,