Завсрын унаган ургамал

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Төлөгчөвс Achillea sergievskiana Achillea sergievskiana
2 Холтсонцэцэгтэн Холтсонцэцэгтэн Хорс, Манчин Aconitum khanminthunii Aconitum khanminthunii
3 Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Эргэлж (Бөхөнгийн сахал) Aeluropus littoralis Aeluropus littoralis
4 Сарнайтан Сарнайтан (Тэргүүлэгчцэцэгтэн) Хумилж Alchemilla circularis Alchemilla circularis
5 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Сонгино Allium ubsicola Allium ubsicola
6 Ноцоргонотон Ноцоргонотон Мөхөөлзэй (Мохдой) Anoplocaryum tenellum Anoplocaryum tenellum
7 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Шарилж, Шаваг Artemisia amoena Artemisia amoena
8 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Шарилж, Шаваг Artemisia davazamczii Artemisia davazamczii
9 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Шарилж, Шаваг Artemisia obtusiloba subsp. altaiensis Artemisia obtusiloba subsp. altaiensis
10 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Шарилж, Шаваг Artemisia rutifolia var. altaica Artemisia rutifolia var. altaica
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,