Завсрын унаган ургамал

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Дэгдтэн Дэгдтэн Gentianella Gentianella aurea Gentianella aurea
2 Байцаатан Байцаатан (Тоонолжинцэцэгтэн) Neotorularia Neotorularia brevipes Neotorularia brevipes
3 Байцаатан Байцаатан (Тоонолжинцэцэгтэн) Pachypterygium Pachypterygium multicaule Pachypterygium multicaule
4 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Seriphidium Seriphidium mongolorum Seriphidium mongolorum
5 Сарнайтан Сарнайтан (Тэргүүлэгчцэцэгтэн) Sibiraea Sibiraea laevigata Sibiraea laevigata
6 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Stilpnolepis Stilpnolepis intricata Stilpnolepis intricata
7 Байцаатан Байцаатан (Тоонолжинцэцэгтэн) Авлис Smelowskia altaica Алтайн авлис
8 Сэрдэгтэн Сэрдэгтэн Алтанбөөр Chrysosplenium nudicaule Нүцгэн-ишт алтанбөөр
9 Мажтан Мажтан (Уруулцэцэгтэн) Ангалзуур Lagochilus ilicifolius Царснавчит ангалзуур
10 Мажтан Гувшаахайтан Аргамжинцэцэг Cistanche deserticola Цөлийн Аргамжинцэцэг
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,