Завсрын унаган ургамал

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
31 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Багваахай Taraxacum tuvinense Taraxacum tuvinense
32 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Багваахай Taraxacum stanjukoviczii Taraxacum stanjukoviczii
33 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Багваахай Taraxacum songoricum Taraxacum songoricum
34 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Багваахай Taraxacum smirnovii Taraxacum smirnovii
35 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Багваахай Taraxacum sangilense Taraxacum sangilense
36 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Багваахай Taraxacum pawlodarskum Taraxacum pawlodarskum
37 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Багваахай Taraxacum mongoliforme Taraxacum mongoliforme
38 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Багваахай Taraxacum minutilobum Taraxacum minutilobum
39 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Багваахай Taraxacum krylovii Taraxacum krylovii
40 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Багваахай Taraxacum krasnoborovii Taraxacum krasnoborovii
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,