Завсрын унаган ургамал

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
371 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Сонгино Allium monadelphum Бүл сонгино
372 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Сонгино Allium eduardii Эдвардын сонгино
373 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Сонгино Allium altaicum Алтайн сонгино
374 Сарнайтан Сарнайтан (Тэргүүлэгчцэцэгтэн) Хумилж Alchemilla krylovii Крыловын хумилж
375 Сарнайтан Сарнайтан (Тэргүүлэгчцэцэгтэн) Хумилж Alchemilla circularis Alchemilla circularis
376 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Боролзой Ajania achilleoides Төлөгчдүү борозой
377 Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Эргэлж (Бөхөнгийн сахал) Aeluropus littoralis Aeluropus littoralis
378 Холтсонцэцэгтэн Холтсонцэцэгтэн Хорс, Манчин Aconitum khanminthunii Aconitum khanminthunii
379 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Төлөгчөвс Achillea sergievskiana Achillea sergievskiana
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,