Ургамлын цуглуулгын мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр Цуглуулга хийсэн огноо Цуглуулгын төрөл
1 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Cnidium dauricum Cnidium dauricum 2000-07-10 Хатаамлын
2 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Cnidium salinum Cnidium salinum 2000-07-28 Хатаамлын
3 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Hansenia mongholicum Hansenia mongholicum 1982-07-29 Хатаамлын
4 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Libanotis abolinii Libanotis abolinii 1985-09-01 Хатаамлын
5 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Libanotis eriocarpa Libanotis eriocarpa 1983-07-25 Хатаамлын
6 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Libanotis grubovii Libanotis grubovii 1979-09-07 Хатаамлын
7 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Lithosciadium kamelinii Lithosciadium kamelinii 1985-09-07 Хатаамлын
8 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Lithosciadium multicaule Lithosciadium multicaule 2000-07-21 Хатаамлын
9 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Paraligusticum discolor Paraligusticum discolor 1988-07-20 Хатаамлын
10 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Bupleurum krylovianum Bupleurum krylovianum 1971-07-20 Хатаамлын
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,