Ургамлын цуглуулгын мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр Цуглуулга хийсэн огноо Цуглуулгын төрөл
1 Дэгдтэн Чонохортон Apocynum pictum Цоохор чонохор 2019-07-01 Хатаамлын
2 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 2015-07-28 Хатаамлын
3 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Pleurospermum uralense Урал хөмсгөнүрт 2015-07-01 Хатаамлын
4 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Libanotis seseloides Үнэрт ногоорхуу чинцай 2007-08-16 Хатаамлын
5 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sium suave Аятайхан шандалж 2007-07-09 Хатаамлын
6 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 2002-08-15 Хатаамлын
7 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 2002-08-15 Хатаамлын
8 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 2002-08-15 Хатаамлын
9 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 2002-08-15 Хатаамлын
10 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 2002-08-15 Хатаамлын
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,