Ургамлын цуглуулгын мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр Цуглуулга хийсэн огноо Цуглуулгын төрөл
41 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 2002-08-15 Хатаамлын
42 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 2002-08-15 Хатаамлын
43 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 1977-07-06 Хатаамлын
44 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 2002-08-15 Хатаамлын
45 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 1961-07-29 Хатаамлын
46 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 1963-05-09 Хатаамлын
47 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 1963-07-25 Хатаамлын
48 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Stenocoelium athamantoides Атамантархуу нахимдаг 1988-07-13 Хатаамлын
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,