Ургамлын цуглуулгын мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр Цуглуулга хийсэн огноо Цуглуулгын төрөл
31 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Paraligusticum discolor Paraligusticum discolor 1988-07-20 Хатаамлын
32 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Pimpinella thellungiana Теллунгийн цийр 1989-07-17 Хатаамлын
33 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Pleurospermum uralense Урал хөмсгөнүрт 2015-07-01 Хатаамлын
34 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Prangos ledebourii Prangos ledebourii 1981-08-24 Хатаамлын
35 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Schulzia crinita Дэлт щульц 1959-08-12 Хатаамлын
36 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Seseli glabratum Seseli glabratum 1988-08-01 Хатаамлын
37 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sium suave Аятайхан шандалж 2007-07-09 Хатаамлын
38 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 2002-08-15 Хатаамлын
39 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 2002-08-15 Хатаамлын
40 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 2015-07-28 Хатаамлын
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,