Ургамлын цуглуулгын мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр Цуглуулга хийсэн огноо Цуглуулгын төрөл
31 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Bupleurum krylovianum Bupleurum krylovianum 1971-07-20 Хатаамлын
32 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Bupleurum bicaule Хоёр ишт бэриш 1985-08-07 Хатаамлын
33 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Bupleurum aureum Алтлаг бэриш 1988-07-22 Хатаамлын
34 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Prangos ledebourii Prangos ledebourii 1981-08-24 Хатаамлын
35 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Aulacospermum anomalum Гажиг гурив-үрт 1974-08-02 Хатаамлын
36 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Pleurospermum uralense Урал хөмсгөнүрт 2015-07-01 Хатаамлын
37 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Anthriscus sylvestris Ойн хашилз 2000-07-08 Хатаамлын
38 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 2002-08-15 Хатаамлын
39 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 1961-07-29 Хатаамлын
40 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Sphallerocarpus gracilis Нарийн үхэр-гонид 1963-07-25 Хатаамлын
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,