Ургамлын цуглуулгын мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр Цуглуулга хийсэн огноо Цуглуулгын төрөл
1 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Aegopodium alpestre Уулын зоргол 1962-07-27 Хатаамлын
2 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Angelica dahurica Дагуур цооргоно 1998-07-21 Хатаамлын
3 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Anthriscus sylvestris Ойн хашилз 2000-07-08 Хатаамлын
4 Дэгдтэн Чонохортон Apocynum pictum Цоохор чонохор 2019-07-01 Хатаамлын
5 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Aulacospermum anomalum Гажиг гурив-үрт 1974-08-02 Хатаамлын
6 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Bupleurum aureum Алтлаг бэриш 1979-07-12 Хатаамлын
7 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Bupleurum aureum Алтлаг бэриш 1988-07-22 Хатаамлын
8 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Bupleurum bicaule Хоёр ишт бэриш 1985-08-07 Хатаамлын
9 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Bupleurum krylovianum Bupleurum krylovianum 1971-07-20 Хатаамлын
10 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Bupleurum multinerve Судалархаг бэриш 2000-07-08 Хатаамлын
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,