Ургамлын тархалт (ургамал-газарзүйн тойргоор)

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Нарстан Нарстан Abies sibirica Сибирь жодоо
2 Жамбатан Жамбатан (Замбатан) Abutilon theophrasti Теофрастын судалж
3 Баширтан Баширтан Acanthophyllum pungens Шивүүрт сондуут
4 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea acuminata Шоргор төлөгчөвс
5 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea alpina Тагийн төлөгчөвс
6 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea asiatica Азийн төлөгчөвс
7 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea impatiens Achillea impatiens
8 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea ledebourii Ледебурийн төлөгчөвс
9 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea millefolium Эгэл төлөгчөвс
10 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea ptarmicoides Найтаалж төлөгчөвс
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,