Ургамлын тархалт (ургамал-газарзүйн тойргоор)

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
3121 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea impatiens Achillea impatiens
3122 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea asiatica Азийн төлөгчөвс
3123 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea alpina Тагийн төлөгчөвс
3124 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea acuminata Шоргор төлөгчөвс
3125 Баширтан Баширтан Acanthophyllum pungens Шивүүрт сондуут
3126 Жамбатан Жамбатан (Замбатан) Abutilon theophrasti Теофрастын судалж
3127 Нарстан Нарстан Abies sibirica Сибирь жодоо
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,