Ургамлын төлөв байдал

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
11 Мажтан Гувшаахайтан Ziziphora clinopodioides subsp. bungeana Бүнгийн жавхаа
12 Мажтан Гувшаахайтан Ziziphora clinopodioides Анхилзуурархуу жавхаа
13 Үелгэнэтэн Үелээтэн Zizania latifolia Өргөннавчит тутаргана
14 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Xanthium strumarium Xanthium strumarium
15 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Xanthium sibiricum Сибирь ноцоогоно
16 Шувуунудрагатан Барагжаатан Woodsia ilvensis Лабын барагжаа
17 Шувуунудрагатан Барагжаатан Woodsia glabella Гөлчин барагжаа
18 Malpighiales Маалингатан Viola variegata Эрээн нил
19 Malpighiales Маалингатан Viola uniflora Ганццэцэгт нил
20 Malpighiales Маалингатан Viola schauloi Viola schauloi
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,