Ургамлын төлөв байдал

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1701 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea ledebourii Ледебурийн төлөгчөвс
1702 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea impatiens Achillea impatiens
1703 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea asiatica Азийн төлөгчөвс
1704 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea alpina Тагийн төлөгчөвс
1705 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Achillea acuminata Шоргор төлөгчөвс
1706 Баширтан Баширтан Acanthophyllum pungens Шивүүрт сондуут
1707 Жамбатан Жамбатан (Замбатан) Abutilon theophrasti Теофрастын судалж
1708 Нарстан Нарстан Abies sibirica Сибирь жодоо
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,