Ургамлын тархац, нөөцийн хэмжээ

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр Тархсан газрын нэр
1 Байцаатан Улаанцэврүүхэйтэн Epilobium angustifolium Epilobium angustifolium Дарьганга
2 Баширтан Тарнатан Rheum rhabarbarum Rheum rhabarbarum Түмэнцогт, Эрдэнэцагаан
3 Мажтан Мажтан (Уруулцэцэгтэн) Phlomis tuberosa Булцуут туйпланцар Асгат, Дарьганга, Мөнххаан, Түмэнцогт
4 Мажтан Тавансалаантан Linaria buriatica Буриад хонин зажлуур Мөнххаан, Түмэнцогт
5 Баширтан Гагадайтан (Сарваалжтан) Atriplex cana Буурал шорной Баяндэлгэр
6 Мажтан Мажтан (Уруулцэцэгтэн) Thymus gobi-altaicus Говь-Алтайн ганга Асгат, Дарьганга, Мөнххаан, Наран, Түмэнцогт
7 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Saposhnikovia divaricata Дэрэвгэр жиргэрүү Мөнххаан, Түмэнцогт
8 Дэгдтэн Ягаадайтан Galium verum Жинхэнэ өрөмтүүл Мөнххаан, Түмэнцогт
9 Мажтан Тавансалаантан Plantago major Их тавансалаа Дарьганга, Сүхбаатар
10 Холтсонцэцэгтэн Холтсонцэцэгтэн Aconitum kuznezoffii Кузнецовын хорс Дарьганга
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,