Ургамлын тархац, нөөцийн хэмжээ

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр Тархсан газрын нэр
21 Агаруутан Зээргэнэтэн Ephedra sinica Нангиад зээргэнэ Асгат, Баяндэлгэр, Дарьганга, Мөнххаан, Сүхбаатар, Түмэнцогт, Халзан, Эрдэнэцагаан
22 Мажтан Тавансалаантан Cynanchum thesioides Сибирь ерөндгөнө Асгат, Мөнххаан
23 Баширтан Гагадайтан (Сарваалжтан) Atriplex cana Буурал шорной Баяндэлгэр
24 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Artemisia macrocephala Ээрэм шарилж Мөнххаан, Түмэнцогт
25 Холтсонцэцэгтэн Холтсонцэцэгтэн Aconitum kuznezoffii Кузнецовын хорс Дарьганга
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,