Ургамлын тархац, нөөцийн хэмжээ дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Gnetophyta - Шилмүүс хэлбэртэн - Gnetophytes - Гнетовидные
Ангийн нэр: Gnetopsida - Гнеттэн - Gnetos - Гнетовые
Багийн нэр: Ephedrales - Агаруутан - Ephedra - Эфедровые
Овгийн нэр: Ephedraceae - Зээргэнэтэн - Ephedra family - Эфедровые
Төрлийн нэр: Ephedra - Зээргэнэ
Зүйлийн нэр: Ephedra sinica - Нангиад зээргэнэ - Chinese ephedra - Эфедра китайская
Судалгаа хийсэн огноо Судалгаа хийсэн байгууллагын нэр Тархсан газрын нэр Талбайн хэмжээ, га Зүйлийн нөөц, кг Нэмэлт мэдээлэл Газарзүйн солбицол
1 Эрдэнэцагаан Координатаар харах
KML-аар харах
2 Дарьганга Координатаар харах
KML-аар харах
3 Дарьганга Координатаар харах
KML-аар харах
4 Баяндэлгэр Координатаар харах
KML-аар харах
5 Түмэнцогт Координатаар харах
KML-аар харах
6 Мөнххаан Координатаар харах
KML-аар харах
7 Халзан Координатаар харах
KML-аар харах
8 Асгат Координатаар харах
KML-аар харах
9 Сүхбаатар Координатаар харах
KML-аар харах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,