Ургамлын тархац, нөөцийн хэмжээ

Хайлтын хэсэг
  
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр Тархсан газрын нэр
1 Холтсонцэцэгтэн Холтсонцэцэгтэн Aconitum kuznezoffii Кузнецовын хорс Дарьганга
2 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Artemisia macrocephala Ээрэм шарилж Мөнххаан, Түмэнцогт
3 Баширтан Гагадайтан (Сарваалжтан) Atriplex cana Буурал шорной Баяндэлгэр
4 Мажтан Тавансалаантан Cynanchum thesioides Сибирь ерөндгөнө Асгат, Мөнххаан
5 Агаруутан Зээргэнэтэн Ephedra sinica Нангиад зээргэнэ Асгат, Баяндэлгэр, Дарьганга, Мөнххаан, Сүхбаатар, Түмэнцогт, Халзан, Эрдэнэцагаан
6 Байцаатан Улаанцэврүүхэйтэн Epilobium angustifolium Epilobium angustifolium Дарьганга
7 Дэгдтэн Ягаадайтан Galium verum Жинхэнэ өрөмтүүл Мөнххаан, Түмэнцогт
8 Дэгдтэн Дэгдтэн Gentiana decumbens Хэвтээ дэгд Дарьганга, Түмэнцогт
9 Буурцагтан Буурцагтан Glycyrrhiza uralensis Урал чихэр өвс Баяндэлгэр, Түмэнцогт, Эрдэнэцагаан
10 Хэрээнүдэнтэн Цахилдагтан Iris lactea Цагаалин цахилдаг Дарьганга, Сүхбаатар
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,