Ургамлын тархац, нөөцийн хэмжээ дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Lamiales - Мажтан - Mint - Яснотковые
Овгийн нэр: Lamiaceae - Мажтан (Уруулцэцэгтэн) - Mint family - Яснотковые (Губоцветные)
Төрлийн нэр: Thymus - Ганга
Зүйлийн нэр: Thymus gobi-altaicus - Говь-Алтайн ганга
Судалгаа хийсэн огноо Судалгаа хийсэн байгууллагын нэр Тархсан газрын нэр Талбайн хэмжээ, га Зүйлийн нөөц, кг Нэмэлт мэдээлэл Газарзүйн солбицол
1 Дарьганга Координатаар харах
KML-аар харах
2 Наран Координатаар харах
KML-аар харах
3 Түмэнцогт Координатаар харах
KML-аар харах
4 Түмэнцогт Координатаар харах
KML-аар харах
5 Түмэнцогт Координатаар харах
KML-аар харах
6 Түмэнцогт Координатаар харах
KML-аар харах
7 Түмэнцогт Координатаар харах
KML-аар харах
8 Мөнххаан Координатаар харах
KML-аар харах
9 Мөнххаан Координатаар харах
KML-аар харах
10 Мөнххаан Координатаар харах
KML-аар харах
11 Мөнххаан Координатаар харах
KML-аар харах
12 Асгат Координатаар харах
KML-аар харах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,