Ургамлын тархац, нөөцийн хэмжээ дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Rosids - Сарнайтан - Rosids - Розовые
Багийн нэр: Rosales - Сарнайтан - Rose - Розовие
Овгийн нэр: Rosaceae - Сарнайтан (Тэргүүлэгчцэцэгтэн) - Rose family - Розовые (Розоцветные)
Төрлийн нэр: Sanguisorba - Сөд өвс
Зүйлийн нэр: Sanguisorba officinalis - Эмийн сөд өвс - Great Burnet - К.аптечная
Судалгаа хийсэн огноо Судалгаа хийсэн байгууллагын нэр Тархсан газрын нэр Талбайн хэмжээ, га Зүйлийн нөөц, кг Нэмэлт мэдээлэл Газарзүйн солбицол
1 Дарьганга Координатаар харах
KML-аар харах
2 Дарьганга Координатаар харах
KML-аар харах
3 Наран Координатаар харах
KML-аар харах
4 Наран Координатаар харах
KML-аар харах
5 Түмэнцогт Координатаар харах
KML-аар харах
6 Мөнххаан Координатаар харах
KML-аар харах
7 Мөнххаан Координатаар харах
KML-аар харах
8 Түмэнцогт Координатаар харах
KML-аар харах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,