Ургамлын ерөнхий мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Голгэсэртэн Дальтан Хаварсалтан Ташигана
2 Bacillariophyceae Mastogloiales Achnanthaceae Achnanthes Achnanthes acares
3 Bacillariophyceae Mastogloiales Achnanthaceae Achnanthes Achnanthes andicola
4 Bacillariophyceae Mastogloiales Achnanthaceae Achnanthes Achnanthes brevipes
5 Bacillariophyceae Mastogloiales Achnanthaceae Achnanthes Achnanthes coarctata var.elliptica
6 Bacillariophyceae Mastogloiales Achnanthaceae Achnanthes Achnanthes crenulata
7 Bacillariophyceae Mastogloiales Achnanthaceae Achnanthes Achnanthes curvirostrum
8 Bacillariophyceae Mastogloiales Achnanthaceae Achnanthes Achnanthes exigua var.baicalensis
9 Bacillariophyceae Mastogloiales Achnanthaceae Achnanthes Achnanthes gibberula
10 Bacillariophyceae Mastogloiales Achnanthaceae Achnanthes Achnanthes gibberula var.interrupta
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,