Ургамлын ерөнхий мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр
5171 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Улаантолгой Agrostis vinealis
5172 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Хялгана Stipa mongholica
5173 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Улаантолгой Agrostis gigantea
5174 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Улаантолгой Agrostis clavata
5175 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Хиаг Elytrigia repens
5176 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Ерхөг Михногийн ерхөг
5177 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Ерхөг Цөлийн ерхөг
5178 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Ерхөг Саман ерхөг
5179 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Сульхиаг, Өлөнгө Elymus reflexiaristatus
5180 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Эргэлж (Бөхөнгийн сахал) Aeluropus littoralis
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,