Ургамлын ерөнхий мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр
5131 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Ботууль Дагуур ботууль
5132 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Ботууль Алтайн ботууль
5133 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Хургалж Үслиг хургалж
5134 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Хургалж Бага хургалж
5135 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Хургалж Сормост хургалж
5136 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Сульхиаг, Өлөнгө Хувьсуу сульхиаг
5137 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Сульхиаг, Өлөнгө Сибирь сульхиаг
5138 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Хошоонбут Хөхтариархуу түнгэ
5139 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Хошоонбут Мөчирлөг түнгэ
5140 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Хошоонбут Пабогийн түнгэ
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,